PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SKUJ dengan penuh tekad dan iltizam
BERIKRAR dan BERJANJI
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :


Membentuk dan melahirkan warga Negara 
yang selaras dengan matlamat dan 
Falasafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020.
Mengurus dan melaksanakan segala tugas dan amanah 
yang dipertanggungjawab 
secara professional dan cemerlang.
Merancang dan mengelola 
segala aktiviti yang diamanahkan secara sedar 
untuk meningkatkan prestasi para pelajar.


Mewujudkan hubungan mesra,
hormat menghormati dan bantu membantu   
di kalangan warga sekolah dengan ibubapa.
Membimbing para pelajar secara adil dan saksama 
tanpa mengira latar belakang sosio – ekonomi 
untuk mencapai kecemerlangan.

Sedia menerima cadangan dan pandangan yang positif 
untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan 
dan kecemerlangan pendidikan di sekolah.

0 comments:

Post a Comment