Program amalan mulia

Minggu amalan mulia telah diperkenalkan oleh unit bimbingan dan kaunseling SKUJ
pada bulan Mac 2011.
Pada minggu pertama dijalankan amalan memberi salam.
Pada minggu kedua dijalankan amalan beratur .
Pada Minggu ketiga dijalankan amalan menjaga kebersihan sekolah dan persekitaran.
Pada minggu keempat dijalankan amalan menghormati orang

0 comments:

Post a Comment