Ceramah Motivasi Murid

Ceramah Motivasi Murid
yang diadakan pada tanggal 24 Mac 2011
Matlamat program ini diadakan adalah bertujuan melahirkan 
murid-murid yang sentiasa bermotivasi tinggi di samping
penerapan nilai-nilai Islamisasi dalam merealisasikan
matlamat yang menjana kualiti modal insan.
Ceramah motivasi telah disampaikan oleh Ustaz
Norazman Bin Mohamad Imam Masjid Ampangan.
                                

0 comments:

Post a Comment