BENGKEL PEMURNIAN BLOG

Satu bengkel pemurnian blog telah diadakan pada 20 April 2011di PKG Johol untuk guru-guru GPM di bawah PKG Johol. GPM telah didedahkan dengan cara membina blog yang baru.  Setiap GPM telah di diedarkan handout langkah-langkah penghasilan blog.

0 comments:

Post a Comment